Mos og lav

Mos og lavs indvirkning på levetiden

2013-07-02 09.43.53
Mos og lav er ikke årsag til øget nedbrydning af stråtaget.

Mos og lav er et tilbagevendende fænomen, siden det meste af Europa begyndte at rense industrirøgen for svovl.
Mos og lav lever deres eget liv på de steder hvor det finder grobund, det kan være på faste såvel som bløde tage.
Nedbrydningen af et stråtag begynder i overfladen og kan konstateres inden for de første 4 til 7 år – se afsnittet nedbrydningsproces.
Når tagets nedbrydningstid har nået dette stade, giver det plads til mos og lav vækst på overfladen.
Mos og lav etablerer sig i miljøer med fugt, hvor de kan suge vand op igennem deres Rhizoider. Disse Rhizoider optager kun vand, ingen næring fra deres vært. Havde disse planter Rhizomer så var der grund til bekymring, når de etablerer sig på et stråtag.
Grunden til, at de ingen indflydelse har på levetiden af et stråtag, er dets vækstform og biologiske udformning. Det kan godt være at, mosser bremser vandstrømmen lidt på et stråtag, når der falder nedbør, men deres evne til at suge vand op i planten og dens meget store overflade, får vandet til at forsvinde meget hurtigt igen.
På et gammelt velslidt stråtag, med et tykt lag mos, ses det ofte, at der er helt tørt under mosserne.

Mos og lav udskiller også et svagt svamp og skimmeldræbende sekret, når det gror.
Har man et nyere tag med eskalerende råd, gror der også mos her, det er bare ikke mosserne der er årsag til rådangrebet.