Ordforklaring

Alger: Alger er enten encellede organismer eller lidt mere avancerede organismer. Dækker over meget forskellige typer. Der findes mange slags alger – røde, brune, grønne, blå. Alger danner belægninger, og relevant for stråtage er kisel-alger, grønalger m.fl. Alger findes ofte også mellem laver og mosser, som vokser på stråtaget. Tang som tagmateriale, som vi kender det fra Læsø, er egentlig også en alge.

Anthocyanin: Rød farvestof, som ses i stænglerne/rørene.

Cellulose: Hovedbestandel i planters cellevægge. Udgør plantens fibre/taver, der består af lange kæder af sukkermolekyler, som normalt er svære at nedbryde.

Græsser: Græsser kendetegnes ved stænglen er knædelt, i modsætning til siv som er lagdelt, eksempelvis dunhamrer også kaldet flæk.

Hassel kæp: Ved bundne tage lægger man en hassel, hen over det udbredte halmlag og binder denne kæp fast til de underliggende rafter eller lægter med vidjer, halmbånd/simer eller tækkegarn.

Hemicellulose: Findes i plantens cellevægge og består også af sukkermolekyler/polysaccharider.

Klon: genetisk forskellige sorter af Miscanthus eller Phrag- mites.

Kokosgarn: Flettet garn af kokos.

Miscanthus: Elefantgræs. Til tækkeformål  bruges arten Miscanthus Sinensis, men kaldes bare Miscanthus.

Mycelium: Den vegetative del af svampen består af et trådvæv med svampehyfer (svampetråde.

Phragmites australis: Almindelig tagrør.

Rhizom: Rodstænglen kaldes også et rhizom og er den måde, planten formerer sig selv vegetativt, og både Miscanthus og Phragmites formerer sig på denne måde. Hvert rhizom udvikler sig til en selvstændig klon.

Rørruller: Består typisk ruller med 50 bundter af neg i.

Simer: Tækkemateriale, der syes (i modsætning  til bundne tage), dvs. fastgøres med flettede lange halmstrå.

Slidlag: er fra syningen og ud til det fri, målt vinkelret på tagets overflade.

Stød: fra syningen og ud til den klappede tagflade, målt langs strået.

Svampesporer: Svampens kønnede formering sker vha. frugtlegemet,  der indeholder sporer, som spredes med vinden. Man kan sige, at frugtlegemet udgør blomsten, og sporerne er så tilsvarende frøene.

Svampehyfer: Svampen spreder sig vegetativt  vha. svampens hyfer, dvs. svampetråde, som kan sammenlignes med rodnettet på en plante.

Tagrør: Bruges i materialebogen som en fællesbetegnelse af Phragmites (tagrør) samt Miscanthus.

Taver: Stænglernes fibre, som består af cellulose, hemicellulose og lignin.

Traver: Traver er en måleenhed: 1 trave = 20 bundter.

Triploid: Antallet af kromosomer er tre i hver celle. De fleste planter er diploide, dvs. med dobbeltsæt kromosomer i hver plantecelle.

Vandmåler/fugtmåler: F.eks. Flüggers vandmåler, som kan købes til ca. 100 kr. Velegnet til at måle fugtindholdet i strået.

Vidjer: Som pile-vidjer anvendes, rød amerikaner pil, som fastgørelse over hasselkæp

Vugge: cylinder til opsamling af bundter af tækkerør.