Svampe og alger

Svampe og alger

Svampe, alger og andre mikroorganismer forekommer naturligt i vores miljø og således også på planterne. De vil derfor være til stede, men det er nærmiljøet, der er afgørende for, om de udvikler sig. Mange er helt uskadelige, men en del er nedbrydningsorganismer, som f.eks. kan starte nedbrydning af stråtaget. Det er typisk svampe, der nedbryder taget, mens f.eks. kiselalger m.fl. ikke er skadelige.

Svampefrugtlegeme hvor myseliet allerede er godt udviklet inde i stængelen.
Svampefrugtlegeme hvor myseliet allerede er godt udviklet inde i stængelen.

Svampe lever især af sukker f.eks. i form af cellulose, som nedbrydes til simple sukkermolekyler og derefter fordøjes af svampens mycelium. Det meste døde plantevæv består netop af cellulose, og svampe fordøjer derfor netop plantevæv.
Et stort antal forskellige svampesporer er fundet på uhøstede tækkerør i stor skala, uden at de har udrettet skade på stænglerne.

Svampe efter 6 mdr.
Svampe efter 6 mdr.

Alger: Der findes mange slags alger, f.eks. grønalger, blå- grønalger og kiselalger. Algerne ses typisk på nordsien af taget, hvor udtørringen er dårlig. Algerne kan ikke nedbryde rørene, men udnytter at taget er vådt, så de kan leve og udvikle sig der. De bidrager derfor til at taget holdes fugtigt, hvilket jo er en ulempe og skaber indfaldsveje for svampe. Faktisk er tang også en alge, som jo vokser i vandet, og tangtypen ålegræs er jo særdeles anvendelig som tagmateriale, som vi kender det på Læsø.

Tangtag på Læsø.
Hedvigs hus på Læsø, et af de mange huse, hvor taget er lavet af tang, der ofte er mere end 100 år gammelt.
Foto: Bodil Pallesen, AgroTech.