Tækkerør kommer nu fra hele verden

Tækkerør kommer fra hele verden

Realiteten er i dag, at tækkerør, der anvendes til tækning i Danmark, kommer fra stort set hele verden.

Nogle af de tagrør, der lægges på tagene, er ikke gode nok, hvilket ofte skyldes håndtering af rørene, hos producenten. Oftes skyldes det mangel på viden hos de høstarbejder der håndterer materialerne.

Historier om dårlig råvarekvalitet og dårlig holdbarhed af stråtage er et problem for kunden, men ikke mindst også tækkemanden og hele tækkebranchen.
Det er heldigt for tækkemanden, hvis det er muligt at se, om rørene er dårlige, inden de bliver læsset af lastbilen, så kan de jo bare afvise dem, og vognmanden kan tage dem med sig igen. Det er straks værre, hvis ikke det er synlige skader, så kan det være svært for tækkemanden at forklare, at det er skader, der er opstået under håndteringen, inden han modtog dem.

For at undgå uheldige forløb med råd og problemer med råvarekvaliteten er der gennem de senere år blevet arbejdet med kvalitetssikring af stråtage, herunder arbejdet med udvikling af en egentlig certificeringsordning af tækkerørsmaterialerne. Internationalt i regi af ITS (International Thatching Society – Den Internationale  Tækkeorganisation) arbejdes der for at mærke tagrør med oprindelsesland, høsttidspunkt og andre relevante informationer, kaldet “Thatch Mark”

Pt.arbejdes der også for en certificeringsordning for udførsel af selve tækkearbejdet, her i Danmark.

For at få succes i praksis med at sikre kvaliteten af rørmaterialerne, hvad enten der er tale om danske tagrør, Miscanthus eller importerede materialer, er det vigtigt at sikre sig, at kvaliteten er i orden. Stråene bliver på godt og ondt håndteret meget forskelligt af dem, der høster dem og dem, der håndterer  dem efterfølgende, dvs. rørhandlerne. Nogle er mere omhyggelige med råvaren end andre.
Med en bedre kontrol vil tækkemanden vide, hvad det er, han lægger op på sit tag.

Andre faktorer spiller naturligvis ind på, hvor lang tid et tag kan holde, se afsnittet om holdbarhed (link til nedbrydningsprocessiden)?, her kan tækkemanden give anvisninger til kunden om at passe godt på sit tag.

Et godt råd til tækkemænd er at sørge for at sikre sig, at leverandøren giver 10 års leverandøransvar. Målet er, at man i fremtiden kan sikre sig køb af certificeret materiale, det vil sige kontrolleret og dokumenteret fra det bliver høstet, transporteret og afleveret til tækkemanden, som bruger.

Også i Miscanthus.dk a/s (www.miscanthus.dk) arbejder man med certificering af Miscanthus, helt fra råvaren fremavles som klon, under dyrkningsforløbet, høsten og håndtering af råvaren til stråene ligger på taget. Dvs. en egentlig dokumentation af råvaren. Dokumentationen foregå ved en egenkontrol i form af registrering på skemaer af både mester og svende.

Med en certificering af alle tækkerør, der tækkes med i Danmark, vil der være meget bedre mulighed for at leve op til forbrugeraftalens 10 års ansvar, samtidig med at kunden får en skriftlig dokumentation på de strå, de netop har fået lagt op på det nye tag.