Tækkerørenes nedbrydningsproces

Tækkerørenes nedbrydningsproces

Svampe kan formere sig på to måder. Enten med frø også kaldet spore, eller med hyfer, der ligesom græs er rodskud, der breder sig under eller over overfladen.

Der findes måske tusindvis af forskellige svampearter, som vil være repræsenteret med deres sporer på tækkerørene, når de bliver høstet. Der skal flere forskellige betingelser til, før svampesporer udvikler sig til svampe, nemlig mørke, varme og vand. Vand er den altafgørende parameter, fordi svampe kun gror, når der er vand til stede. Til gengæld kan svampen vokse selv ved meget lave temperaturer. Når tækkerøret tørrer ud, dør svampene ikke, de går blot i dvale, for at gro videre, når der kommer fugt igen.

rådplet
rådplet

Det er en selvforstærkende proces.
De cellulosenedbrydende svampe er stråtagets værste fjende, for når de spiser cellulosen i stænglen, bliver der plads mere til vand i lignincellerne. Det giver svampen betingelser for at fortsætte væksten i længere perioder, efter et regnvejr.

Tag tækket med Miscanthus, 2001. og færdiggøres først efter 6 mdr. Foto: Søren Vodder.
Tag tækket med Miscanthus, 2002. og færdiggøres først efter 6 mdr. Foto: Søren Vodder.

Eksempel på at vejrliget kan skabe problemer, ses på omstående fotos, om end dette kun er i det meget tidlige stadie. Her er et tag tækket med Miscanthus i 2001.

Tækkemanden nåede kun at tække halvdelen af tagesiden, så løb han tør for materialer.

Først efter cirka 6 måneder, blev det tækket færdigt.

Skaderne med svampeudvikling ses først efter nogle år. Eksemplet med taget kunne ligeså godt have været tækket med almindelige tagrør, resultatet ville have været det samme.

På grund af eksponering for dårligt vejr, blev der skabt grobund for, at svampe og andre nedbrydende mikroorganismer kunne udvikle sig.

skaden ses i 2015
skaden ses i 2015

I omstående fotoserien ses, hvor hurtigt nedbrydningen af taget i udsatte områder kunne foregå, dvs. lige i fladen på langs hvor det halvfærdige tag var eksponeret for nedbør. Der var ikke anvendt overdækning med presenning i forbindelse med tækning. På taget ses tydelige områder med angreb af mikroorganismer, bl.a. angreb af svampe og blågrønalger, som kommer, når der er åbent for at fugten kan sættes sig og mikroorganismerne udvikle sig.

Holdbarheden for Miscanthus er tilsvarende den for tagrør (Phragmites) under forudsætning af, at det er bjerget og håndteret korekt, inden man tækker.

Ståtage udnytter vandets overfladespænding, det betyder, at nedbøren løber af strået og selv ældre stråtage har kun få cm ned til helt tørre og sunde rør.taget er friskt 2 cm nede

Bliver Phragmites og Miscanthus høstet før den endelige afmodning er indtruffet, er der for mange lettilgængelige Sukkerstoffer i materialet.

Sukkerstoffer er energi ”tomme kalorier” tilsætter man så næringsstoffer, som der er masser af i den nedbør som falder på et stråtag 12-15 kg pr ha. pr. år. Så starter nedbrygningsprocessen af det døde biologiske materiale som tagrør og Miscanthus er.

Cellulose, som er en stor bestanddel af indholdet i Phragmites og Miscanthus, indeholder svært tilgængeligt sukker, her skal der ”enzymer” bakterier til for at frigøre sukkeret. Det vil sige for eksempel jordbakterier og så nedbør, processen er i gang.

Det vil sige tagrør skal ikke høstes for tidlig og de skal aldrig oplagers direkte på jorden, hverken ved høst, eller på en byggeplads.